Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednik: Jasminko Hasanbašić
mob: 00385 97 753 0359

Zamjenik predsjednika: Mirza Raimović

Članovi Vijeća :  

 1. Ammar Botonjić
 2. Adnan Dervović
 3. Husein Bačinović
 4. Šejla Piragić
 5. Rasim Bašić
 6. Jadranka Hasanbašić
 7. Alija Marmarac
 8. Ajdin Obić
 9. Zulkaid Kruško
 10. Emina Jorgić
 11. Elvis Aganović
 12. Nermin Gravkić
 13. Ajdin Omanović

Vijeće je konstituirano 18. lipnja 2019. godine.

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
Adresa: Pula, Zagrebačka 14
e-mail: 
vbnmgp@gmail.com

 

Dokumenti: