Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Pule

Predsjednik: Frančesko Andreja
mob: 00385 97 711 3064

Zamjenica predsjednika:Jeta Gundić

Članovi Vijeća :

 1. Fuad Ahmeti
 2. Faruk Sulejmani
 3. Elvir Nuriši
 4. Dašurije Rušani
 5. Bajram Bedžeti
 6. Selim Mulliqi
 7. Joze Kajtazi
 8. Shqipron Qenaj
 9. Sefedin Ferati
 10. Djevdet Mustafaj
 11. Danijel Bučaj
 12. Anton Gojani
 13. Roki Lekaj

Vijeće je konstituirano 18. lipnja 2019. godine.

VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
KËSHILLI I PAKICES KOMBËTARE SHQIPTARE TË QYTETIT TË PULLËS
Adresa: Pula, Hermana Dalmatina 11

Dokumenti: