MO Vidikovac - Kontakt

Tajnik mjesnog odbora: Slobodan Kokotović
Adresa: Voltićeva ulica 1
Uredovno vrijeme:  utorkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon/fax: 052/507-155; 098/ 593 512
E-mail:vidikovac.mjesniodbor@pula.hr