MO Vidikovac - Kontakt

 

Referent I za mjesnu samoupravu: Marko Đapić
Adresa: Voltićeva ulica 1
Uredovno vrijeme:  četvrtkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/388 678
Kontakt mobitel:099 244 2277
E-mail:vidikovac.mjesniodbor@pula.hr