Vijeće Mjesnog odbora Veruda

Predsjednica: Romina Petaros

Članovi:

1. Pavica Rozman
2. Erik Lukšić
3. Gordana Stevanović Brajić
4. Igor Dovijanić
5. Marijan Milovan
6. Stevo Golubić
7. Dario Jelenić
8. Bruno Valčić
9. Radmila Subotić 
10. Rametula Ramadani

 Vijeće je konstituirano 15. veljače 2016.
 

Poslovnik o radu Vijeća MO Veruda

Dokumenti