Vijeće Mjesnog odbora Sv. Polikarp - Sisplac

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule održani su 16. veljače 2020. godine, a rezultati izbora postali su konačni 19. veljače 2020. godine.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 20. svibnja 2020. godine.

Predsjednik: Tarik Gvožđar

Članovi:

  • Dragan Jelenić
  • Gianna Zanghirella
  • Miodrag Obradović
  • David Demanuele
  • Rozaria Borina
  • Ecio Radolović
  • Velimir Percan
  • Dragica Pršo
  • Lovro Sangaleti
  • Alka Starac

Poslovnik o radu Vijeća MO Sv. Polikarp - Sisplac

Dokumenti: