Vijeće Mjesnog odbora Sv. Polikarp - Sisplac

Predsjednik: Claudio Filipović

Članovi:

1. Damir Demirović
2. Dubravka Jelić
3. Ivan Dužaić
4. Gianna Zanghirella
5. Tarik Gvožđar
6. Deborah Filipović
7. Ecio Radolović
8. Velimir Percan
9. Dragica Pršo
10. Denis Buršić
Vijeće je konstituirano 15. veljače 2016.

Poslovnik o radu Vijeća MO Sv. Polikarp - Sisplac

Dokumenti: