MO Sv. Polikarp Sisplac - Kontakt

Tajnica mjesnog odbora: Iva Burić-Bučaj
Adresa: Kochova ulica 13
Uredovno vrijeme: ponedjeljkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/393-340; 098/701 339
Kontakt fax: 052/388-717
E-mail: stojaII.mjesniodbor@pula.hr