Vijeće Mjesnog odbora Stari grad

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule održani su 16. veljače 2020. godine, a rezultati izbora postali su konačni 19. veljače 2020. godine.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 19. svibnja 2020. godine.

Predsjednik:Mirzo Čolić

Zamjenik predsjednika:Davor Šerović

Članovi:

  • Iva Burić Bučaj
  • Zorka Lončar
  • Emir Kovač
  • Teodora Grubešić
  • Andrea Đuraki
  • Elizabeta Pavlović
  • Davor Jodanović 

Poslovnik o radu Vijeća MO Stari Grad

Dokumenti: