Vijeće Mjesnog odbora Stari grad

Zamjenik predsjednika: Kristijan Biteri

Članovi:

  1. Davor Šerović
  2. Zorka Lončar
  3. Oliver Riosa
  4. Iskren Jovandić
  5. Filip Zoričić, prof.
  6. Mirzo Čolić
  7. Nikola Kavčić

 Vijeće je konstituirano 15. veljače 2016. 

Poslovnik o radu Vijeća MO Stari Grad

Dokumenti: