Mjesna samouprava

Mjesni odbor Stari Grad

Mjesni odbor Stari Grad obuhvaća područja gradskih četvrti Grad, Sveti Martin, Portarata i Arsenal smješteno na površini od 1.803.570 m2 na kojem živi 4.803 stanovnika.

Sjedište je u Puli, H. Dalmatina 4.

Prikaz granica mjesnog odbora Stari Grad

Prikaz granica mjesnog odbora Stari Grad
Mjesni odbor Stari Grad