MO Stari Grad - Kontakt

Savjetnik 1. za mjesnu samoupravu: Nebojša Vuković
Adresa: Ulica Hermana Dalmatina 4
Uredovno vrijeme:  srijedom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/380-745
Kontakt mobitel: 098/ 94 14 774
E-mail: starigrad.mjesniodbor@pula.hr