Vijeće Mjesnog odbora Šijana

Predsjednik: Alen Drandić

Članovi: 

1. Ileana Zahtila Blašković
2. Аildo Pliško
3. Vazmoslav Čadro
4. Kabir Osmanović
5. Nataša Ilić Agatić
6. Saša Moharić
7. Mirjana Rauković
8. Renato Pavlišić
9. Amir Rušiti
10.  Danijel Božac

 Vijeće je konstituirano 15. veljače 2016.
 

Poslovnik o radu Vijeća MO Šijana

Dokumenti: