Vijeće Mjesnog odbora Šijana

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule održani su 16. veljače 2020. godine,  a rezultati izbora postali su konačni 19. veljače 2020. godine.
Izabrani članovi vijeća će na konstituirajućoj sjednici, koja će biti uskoro sazvana, izabrati predsjednika vijeća mjesnog odbora i time omogućiti početak redovnog rada vijeća u ovom mandatu.

Rezultate izbora možete pogledati ovdje

 
Predsjednik:

Članovi: 
 
 

Poslovnik o radu Vijeća MO Šijana

Dokumenti: