Vijeće mjesnog odbora Nova Veruda

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule održani su 16. veljače 2020. godine, a rezultati izbora postali su konačni 19. veljače 2020. godine.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 20. svibnja 2020. godine.

Predsjednik: Matija Tomac

Zamjenik predsjednika: Vlado Šegon

Članovi:

  • Lari Tošić
  • Mirjana Antonelić
  • Mirko Grahovac
  • Vesna Fabijan
  • Rozeana Devjak
  • Davor Brenko
  • Slavica Rudan

Poslovnik o radu Vijeća MO Nova Veruda

Dokumenti: