Vijeće mjesnog odbora Nova Veruda

Predsjednik: Lari Tošić

Članovi:

  1. Mirjana Antonelić
  2. Boris Strmotić
  3. Boris Božac
  4. Vesna Fabijan
  5. Danijela Kreković
  6. Alen Kmetec
  7. Rozeana Devjak
  8. Damjan Bistričić

Vijeće je konstituirano 15. veljače 2016.

Poslovnik o radu Vijeća MO Nova Veruda

Dokumenti: