Mjesna samouprava

Mjesni odbor Nova Veruda

Mjesni odbor Nova Veruda obuhvaća područja gradskih četvrti Vidikovac i gradskih turističkih predjela Marina Veruda, Fischerhutte i Bunarina smješteno na površini od 1.369.152 m2 na kojem živi 2.748 stanovnika.

Sjedište je u Puli, Ulica Vidikovac 7

Prikaz granica mjesnog odbora Nova Veruda

Prikaz granica mjesnog odbora Nova Veruda
Mjesni odbor Nova Veruda