MO Nova Veruda - Kontakt

 

Tajnik mjesnog odbora: ----
Adresa: Ulica Vidikovac 7
Uredovno vrijeme: petkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/388-693; 098/ 983 4198
Kontakt fax: 052/392-150
E-mail: vodotoranj.mjesniodbor@pula.hr