MO Nova Veruda - Kontakt

 

Referent I za mjesnu samoupravu: Milen Narić
Adresa: Ulica Vidikovac 7
Uredovno vrijeme: srijedom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/388-693
Kontakt mobitel: 099/ 493 5976
E-mail: monovaveruda@pula.hr