MO Nova Veruda - Kontakt

Tajnik mjesnog odbora: Slobodan Kokotović
Adresa: Ulica Vidikovac 7
Uredovno vrijeme: četvrtkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/388-693; 098/ 593 512
Kontakt fax: 052/392-150
E-mail: vodotoranj.mjesniodbor@pula.hr