Vijeće Mjesnog odbora Monvidal

Predsjednik: Matija Rojnić

Članovi:

  1. Alen Radetić-Čaušević
  2. Marino Zonta
  3. Ljubo Šverko
  4. Dolores Rojnić
  5. Livio Radolović

Vijeće je konstituirano 15. veljače 2016.

Poslovnik o radu Vijeća MO Monvidal

Dokumenti: