Vijeće Mjesnog odbora Monvidal

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule održani su 16. veljače 2020. godine, a rezultati izbora postali su konačni 19. veljače 2020. godine.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 19. svibnja 2020. godine.

Predsjednik: Matija Rojnić

Članovi:

  • Tomislav Abramović
  • Dolores Rojnić
  • Marino Zonta
  • Ljubo Šverko 
  • Marko Jovanović
  • Livio Antolović

Poslovnik o radu Vijeća MO Monvidal

Dokumenti: