MO Monvidal - Kontakt

 

Referent I za mjesnu samoupravu: Marko Đapić
Adresa: Valturska ulica 2
Uredovno vrijeme:  utorkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/555-961
Kontakt mobitel: 099 244 2277
E-mail: monvidal.mjesniodbor@pula.hr