MO Monvidal - Kontakt

 

Savjetnik 1. za mjesnu samoupravu: Nebojša Vuković
Adresa: Valturska ulica 2
Uredovno vrijeme:  utorkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/555-961
Kontakt mobitel: 098/ 941 4774
E-mail: monvidal.mjesniodbor@pula.hr