MO Monvidal - Kontakt

Tajnik mjesnog odbora: Slobodan Kokotović
Adresa: Valturska ulica 2
Uredovno vrijeme:  ponedjeljkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/555-961; 098/ 593 512
Kontakt fax: 052/555-962
E-mail: monvidal.mjesniodbor@pula.hr