Vijeće Mjesnog odbora Monte Zaro

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule održani su 16. veljače 2020. godine, a rezultati izbora postali su konačni 19. veljače 2020. godine.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 19. svibnja 2020. godine.

Predsjednica: Branka Daić Bursać

Zamjenik predsjednice: Nebojša Vuković

Članovi:

  • Damir Hodžić
  • Almira Raimović
  • Amalia Sforzzina
  • Miloš Mitrović
  • Boris Siljan
  • Gorana Obleščuk
  • Dalibor Načinović

Poslovnik o radu Vijeća MO Monte Zaro

Dokumenti: