Vijeće Mjesnog odbora Monte Zaro

Predsjednik: Ivana Softić

Članovi:

  1. Srećko Šugić
  2. Ivica Klunić
  3. Branka Daić - Bursać
  4. Nebojša Vuković
  5. Almira Raimović
  6. Aleksandar Lazić
  7. Boris Siljan
  8. Gorana Obleščuk

Vijeće je konstituirano 15. veljače 2016.

Poslovnik o radu Vijeća MO Monte Zaro

Dokumenti: