Mjesna samouprava

Mjesni odbor Monte Zaro

Mjesni odbor Monte Zaro obuhvaća područje gradske četvrti Monte Zaro smješteno na površini od 323.720 m2 na kojem živi 3.502 stanovnika.

Sjedište je u Puli, Radićeva 25.

Prikaz granica mjesnog odbora Monte Zaro

Prikaz granica mjesnog odbora Monte Zaro
Mjesni odbor Monte Zaro