MO Monte Zaro - Kontakt

Tajnik mjesnog odbora: Slobodan Kokotović
Adresa: Radićeva ulica 25
Uredovno vrijeme:  srijedom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/211-898; 098/ 593 512
Kontakt fax: 052/388-717
E-mail: montezaro.mjesniodbor@pula.hr