Vijeće Mjesnog odbora Kaštanjer

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule održani su 16. veljače 2020. godine, a rezultati izbora postali su konačni 19. veljače 2020. godine.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 19. svibnja 2020. godine.

Predsjednik: Valter Bilić

Zamjenica predsjednika: Kristina Kolarić

Članovi:

  • Ivo Radinković
  • Miro Vučetić
  • Kristina Nikolić
  • Ana Ljubić
  • Branka Martinčić
  • Dragica Miletić
  • Robert Šverko
  • Marino Percan
  • Željko Popović

Poslovnik o radu Vijeća MO Kaštanjer

Dokumenti: