MO Kaštanjer - Kontakt

Referentica I za mjesnu samoupravu: Brigita Žufić
Adresa: Ulica Kaštanjer 8 i 10
Uredovno vrijeme:  ponedjeljkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/540-128
Kontakt mobitel: 098/ 9837549
E-mail: kastanjer.mjesniodbor@pula.hr