MO Kaštanjer - Kontakt

Tajnica mjesnog odbora: Brigita Žufić
Adresa: Ulica Kaštanjer 8 i 10
Uredovno vrijeme:  ponedjeljkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon/fax: 052/540-128; 098/ 9837549
E-mail: kastanjer.mjesniodbor@pula.hr