Vijeće Mjesnog odbora Gregovica

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule održani su 16. veljače 2020. godine, a rezultati izbora postali su konačni 19. veljače 2020. godine.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 19. svibnja 2020. godine.

Predsjednica: Jelena Nikolić
 
Zamjenik predsjednika

Članovi:
 
  • Marko Račan
  • Doris Ivanković
  • Marjan Kazalac
  • Katerina Vrh
  • Laura Čeke
  • Amir Rušiti
  •  Zoran Matić
 

Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Gregovica

Dokumenti: