MO Gregovica - Kontakt

Tajnik mjesnog odbora: Nebojša Vuković
Adresa: Mutilska ulica br. 44
Uredovno vrijeme: utorkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/393-370; 098/ 94 14 774
Kontakt fax: 052/393371
E-mail: gregovica.mjesniodbor@pula.hr