MO Gregovica - Kontakt

Referent I za mjesnu samoupravu: Milen Narić
Adresa: Mutilska ulica br. 44
Uredovno vrijeme: utorkom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/393-370
Kontakt mobitel: 099/ 493 5976
E-mail: gregovica.mjesniodbor@pula.hr