Vijeće MO Busoler

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule održani su 16. veljače 2020. godine, a rezultati izbora postali su konačni 19. veljače 2020. godine.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 19. svibnja 2020. godine.

Predsjednik: Daniel Deković

Članovi:
 
  • Klaudia Macan
  • Davor Miljavac
  • Dejana Lončarević
  • Dražen Vidaković
  • Ester Buić
  • Kristijan Cerin
  • Alen Buršić
  • Anita Vian

Poslovnik o radu vijeća MO Busoler

Dokumenti: