Vijeće MO Busoler

Predsjednik: Daniel Deković

Članovi:

1. Dražen Divković
2. Dejana Posavac
3. Davor Miljavac
4. Klaudia Macan
5. Dražen Vidaković
6. Andreja Kolarić Vodopia
7. Anita Vian
8. Alen Buršić

Vijeće je konstituirano 15. veljače 2016.
 

Poslovnik o radu vijeća MO Busoler

Dokumenti: