Vijeće MO Busoler

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule održani su 16. veljače 2020. godine, a rezultati izbora postali su konačni 19. veljače 2020. godine.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 19. svibnja 2020. godine.

Predsjednik:  Davor Miljavac

Zamjenica predsjednika: Anita Vian

Članovi:
 
  • Klaudia Macan
  • Dejana Lončarević
  • Dražen Vidaković
  • Ester Buić
  • Kristijan Cerin
  • Alen Buršić

Poslovnik o radu vijeća MO Busoler

Dokumenti: