MO Busoler - kontakt

Referent I za mjesnu samoupravu: Marko Đapić
Adresa: Šišanska ulica 25A
Uredovno vrijeme: srijedom od 8,30 do 11,30
Kontakt telefon: 052/543-699
Kontakt mobitel: 099 244 2277
E-mail:busoler.mjesniodbor@pula.hr