Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda

indeksiraj_05.jpg
Kontakt:

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda
Pino Budičin 23
fax: 052/223-594
Tel. 052/222-358
Email: info@dczr-veruda.hr
 
Ravnateljica: Loretta Morosin
 
 
 

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula javna je ustanova koja od 2000. djeluje kao  dnevni centar za rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba s teškoćama u razvoju.

Korisnici ove ustanove su djeca rane i predškolske dobi koja odstupaju u neuromotornom i psihomotornom razvoju, djeca školske dobi s motoričkim i utjecajnim teškoćama u razvoju te odrasle osobe s motoričkim i utjecajnim teškoćama u razvoju. Također obuhvaćena su djeca rane i predškolske dobi s oštećenjem vida i sluha te djeca sa dodatnim senzornim oštećenjima.  Višestruke teškoće uključuju motoričke, kognitivne, komunikacijske te teškoće senzoričke integracije.

Metodološki postupci i procedure vezani su uz socijalne usluge Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula.

Socijalne usluge Dnevnog centra  pružaju se kroz svakodnevne i povremene programe. Usluge koje Dnevni centar svakodnevno pruža svojim korisnicima,  grupirane su na osnovne programske sadržaje te specifične edukacijsko-(re)habilitacijske postupke. Time se programi diferenciraju s obzirom na specifičnosti potreba djece kod kojih se različite vrste poteškoća javljaju izolirano ili udruženo:  poteškoće u komunikaciji i govoru, motoričke poteškoće, teškoće senzorne obrade i integracije. Pritom Dnevni  centar za rehabilitaciju Veruda - Pula djeluje i komplementarno u odnosu na druge pružatelje usluga koje koriste pojedina djeca.

Unutarnje ustrojstvo Centra utvrđuje se kroz Odjele

1. Odjel za djecu rane i predškolske dobi:

- Odsjek za ranu intervenciju
- Odsjek za medicinsku habilitaciju, rehabilitaciju i psihosocijalnu podršku
- Odsjek za odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi

2. Odjel za djecu školske dobi, mladež i odrasle osobe:

- Odsjek za djecu školske dobi utjecajnim teškoćama u razvoju
- Odsjek za psihosocijalnu podršku za djecu školske dobi integriranu u redovni sustav
- Odsjek za mladež i odrasle osobe

Djelatnost Centra ostvaruje se pružanjem usluga:

  1. rane intervencije
  2. odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi
  3. odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju
  4. poludnevnog boravka za djecu i mladež  od 7. do 21. godine života s motoričkim i utjecajnim teškoćama
  5. poludnevnog boravka za odrasle osobe starije od 21 godine života s tjelesnim oštećenjem
  6. individualne psihosocijalne podrške u Centru za djecu predškolske dobi od 3. do 7. godine života uključenu u redovne predškolske ustanove
  7. individualne psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole
  8. grupne  psihosocijalne podrške u Centru za djecu školske dobi od 7. do 21. godine života uključenu u redovne osnovne i srednje škole
  9. pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja redovnog sustava (integracija)
  10. medicinske re/habilitacije