24. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za srijedu, 15. travnja 2020. godine, u razdoblju od 17,00 do 19,00 sati, sazvana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule koja se održava izjašnjavanjem vijećnika putem elektroničke pošte

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I R E D

  1. Usvajanje dnevnog reda 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule
  2. Donošenje Odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Pula-Pola, Grada Vodnjan-Dignano i Općine Ližnjan-Lisignano, Općine Medulin, Općine Svetvinčenat, Općine Fažana, Općine Marčana i Općine Barban