21. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za četvrtak, 12. prosinca 2019. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, sazvana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola.

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

 

 DNEVNI RED

 1. Viijećnička pitanja
 2. Donošenje Zaključka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Pula-Pola za 2020. godinu
 3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti
 4. Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi - k.č. 5031/14 k.o. Pula
 5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu
 6. Donošenje Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu rekonstrukcije i gradnje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2.a skupine - rekonstrukcija Šijanskog kolektora
 7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
 8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada
 9. Donošenje Odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Pule 2020. do 2022.
 10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o financiranju i kreditnoj suradnji za potrebe izgradnje i opremanja školske zgrade Medicinske škole Pula
 11. Donošenje Izmjena Osnova pravila mjesnih odbora
 12. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule
 13. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnine, zona i djelatnosti u poslovnom prostoru Grada Pule-Pola
 14. Donošenje Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2020. godinu
 15. Donošenje Programa rada Gradskog vijeća za 2020. godinu
 16. Donošenje Zaključka o usvajanju Operativnog plana aktivnosti za socijalnu podršku i zdravlje Grada Pula-Pola za razdoblje od 2020. – 2021.
 17. Donošenje Odluke o razrješenju (Massimo Brajuha) i imenovanju (Dunja Račić) člana Odbora za statut i druge opće akte

Video materijali