18. tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za srijedu, 28. kolovoza 2019. godine, s početkom u 10,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1 sazvana je 18. tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola.

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I   R E D

1. Podrška nastavku brodograđevne djelatnosti Uljanika

Video materijali