15. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za srijedu, 20. ožujka 2019. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1 sazvana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Zaključak o utvrđivanju mirovanja mandata vijećnika Danijela Ferića (SDP) te određivanju zamjenika Alka Starac (SDP) i polaganje svečane prisege
 3. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća od 29.01.2019.
 4. Donošenje Odluke o davanju na posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu gradnje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine, sigurnosni ispust crpne stanice Puntižela
 5. Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi - okućnica Koparska 3
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove građevina na području grada Pule
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada na području grada Pule u 2018. godini
 8. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području grada Pule
 9. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o prijenosu poslovnog udjela u društvu Fratarski d.o.o. i prijedlog Odluke o izmjeni društvenog Ugovora Fratarski d.o.o.
 10. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Tone Peruška Pula
 11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Pule za 2018. godinu
 12. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Grada Pule-Pola
 13. Donošenje:
  a)Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji-Arena Hosipitality Group d.d.
  b) Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji-AM Iota Nekretnine d.o.o.
 14. Donošenje Odluke o razrješenju (Luka Blagović) i imenovanju (Nada Katić) člana Odbora za plan i financije
 15. Donošenje Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Video materijali