11. tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za utorak, 11. rujna 2018. godine, s početkom u 09,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1/II, sazvana je zajednička tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Pule i Skupštine Istarske županije

 

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

1. Aktualna situacija i perspektive "Uljanika"

Video materijali