Predsjednica Gradskog vijeća
La presidente del Consiglio municipale

Nezavisna vijećnica

Marija Marković Nikolovski
E-mail: marija.markovicnikolovskigv@gmail.com