Članovi Dječjeg gradskog vijeća

5a23ef11c5.jpgvijece 1

265dee3054.jpgvijece 2

 

Matija Kos, Iris Barbalić - OŠ Giusepine Martinuzzi
Marina Jurić, Meri Skitarelić - OŠ Šijana
Sara Žulj, Luka Otović - OŠ Stoja
David Bačac, Hena Crnović - OŠ Veruda
Leonarda Sep, Josip Rogalo - OŠ Monte Zaro
Erik Benčić, Katarina Stojanović - OŠ Kaštanjer
Matea Kanjer, Josip Cvetko - OŠ Veli Vrh
Lucija Čurković, Lucija Brkić - OŠ Centar
Mario Tomašić, Irena Rdoslav - OŠ Tone Peruško
Tisa Bastijanić, Filip Gunjača - OŠ Vidikovac
Leonarda Janko, Toni Čujić Klenovar - OŠ Jurja Dobrile

f048801656.jpgvijece 3