Statut

III Javna priznanja

Članak 9.Javna priznanja Grada Pule dodjeljuje Gradsko vijeće pojedincima i pravnim osobama

za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada, a osobito za posebne uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, sporta, tjelesne i tehničke kulture, odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, zaštite čovjekova okoliša ili u pružanju humanitarne i druge pomoći.

Javna priznanja Grada Pule uručuju se na svečanoj sjednici odnosno svečanosti povodom Dana Grada.

Članak 10.Javna priznanja Grada Pule su:

  1. Nagrada Grada Pule
  2. Grb Grada Pule
  3. Povelja Grada Pule
  4. Povelja "Počasni građanin Grada Pule"
  5. Zlatni ključ Grada Pule.


Članak 11.Gradsko vijeće može posebnim odlukama dodjeljivati i druga priznanja u povodu događaja značajnih za Grad Pulu.

Gradonačelnik Grada Pule povodom kulturnih, sportskih i drugih postignuća značajnih

za Grad Pulu, kao i u sklopu suradnje s drugim gradovima i institucijama, može uručiti i druga priznanja.

Članak 12.Podrobniji opis javnih priznanja Grada Pule, uvjeti i način njihovog dodjeljivanja te njihov izgled i sadržaj uređuju se posebnom odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

Članak 13.Pokroviteljstvo se može prihvatiti nad društvenim, znanstvenim, kulturnim, sportskim

ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnim za Grad Pulu. Pokroviteljstvo mogu prihvatiti Gradsko vijeće i Gradonačelnik.