Opći podaci

Gospodarstvo

Istarsku županiju čini 10 gradova i 31 općina u kojima živi više od 195.794 žitelja, prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine - dalje u tekstu Popis 2021) ili 5,04% nacionalnog stanovništva. Najveći istarski grad je Pula-Pola s 52.411 stanovnika, prema Popisu 2021, te je po veličini i dalje osmi grad u Republici Hrvatskoj. Pula-Pola je i centar Urbanog područja Pula koje uključuje općine Barban, Ližnjan, Marčanu, Medulin i Svetvinčenat te gradove Pulu-Pola i Vodnjan-Dignano. Više informacija pogledajte u nastavku