Obavijesti

12/06/2019

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula je 12. lipnja 2019. godine započeo s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom redu.

Nacrt Prijedloga Odluke o komunalnom redu temelji se na obvezi koja proizlazi iz Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18).

Navedeno Savjetovanje provedeno je će se u razdoblju od 12. lipnja do zaključno 12. srpnja 2019. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je komunalni.red@pula.hr

Prateće dokumente i dodatne informacije možete pronaći na web stranici Grada Pule www.pula.hr u rubrici e-Konzultacije.