Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

PODIJELI
13 / 11 / 2018

Hrvatski sabor na sjednici  održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine.  Sukladno članku 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu odluke o vrijednosti  boda komunalne naknade donesene do stupanja na snagu ovoga Zakona važe do isteka kalendarske godine za koju su donesene, a jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti novu odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B) najkasnije 30 dana prije isteka kalendarske godine. Temeljem odredbe 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja studenoga tekuće godine donosi odluku kojom određuje vrijednost boda (B) koja se primjenjuje od 01. siječnja iduće godine. Vrijednost boda komunalne naknade određuje se u kunama po četvornome metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni jedinice lokalne samouprave. Zakonom je propisana obveza utvrđenja godišnjeg iznosa komunalne naknade pa je  potrebno i vrijednost boda komunalne naknade  izraziti u godišnjem iznosu.

Prema ranijem Zakonu o komunalnom  gospodarstvu („Narodne novine“  br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/11, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) vrijednost boda komunalne naknade bila je jednaka mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 i iznosila je 0,50 kuna/po m2 ,   te se stoga  komunalna naknada utvrđivala u mjesečnom iznosu.

Novom Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade  sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu  vrijednost boda iskazana je u iznosu od 6,00 kuna po četvornome metru ( m2) , odnosno u odnosu na mjesečnu razinu i dalje ostaje 0,50 kuna po m2 mjesečno,  a iznosi 6,00 kuna po m2 godišnje ( (0,50 x 12 = 6,00). Utvrđenjem vrijednosti boda u iznosu od 6,00 kuna ( 0,50 x12 )   ne povećava se vrijednost boda utvrđena sada važećom  odlukom o vrijednosti boda na mjesečnoj razini, već se vrši usklada s odredbama novog Zakona.

Temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine br. 25/13 i 85/15) u cilju upoznavanja zainteresirane javnosti s područja Grada Pula-Pola s Nacrtom prijedloga  Odluke  o vrijednosti boda komunalne naknade, a time i pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga provest će se savjetovanje s zainteresiranom javnošću.

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću započinje  dana 12. 10. 2018. te završava zaključno s danom 12. 11. 2018. koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na  Nacrt prijedloga Odluke.

Adresa elektroničke pošte (e-mail adresa)  na koju se dostavljaju mišljenja, primjedbe i prijedlozi zaključno s danom 12. 11. 2018. godine glasi: vrijednostboda@pula.hr