Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe

PODIJELI
17 / 07 / 2018

U skladu s odredbom članka  11. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine br. 25/13 i 85/15) Grad Pula-Pola provest će savjetovanje sa zainteresiranom javnošću  s ciljem upoznavanja šire javnosti  s nacrtom prijedloga Odluke  o  izmjeni Odluke o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe, te  pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti.

Savjetovanje će se provesti u razdoblju od  14. 06. 2018. godine  do  16. 07. 2018. godine, a adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane  javnosti je: naknada.javnavodoopskrba@pula.hr

 

Prilozi:

Izvješće o provedenom Savjetovanju

Nacrt prijedloga Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe

Obrazlozenje nacrta prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj sustava jvne vodoopskrbe

Važeća Odluka o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe (Sl. novine Grada Pule br. 02 od 2012.g)