Upravni odjel za financije i opću upravu

Obavijest dobavljačima Grada Pule o obvezi ...

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta ...

POTPORE PULA 2019. - Javni poziv ...

Detalji u privitku

Sajam poslova 2019.

Grad Pula u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Županijskom komorom Pula i Obrtničkom komorom Istarske županije organizira Sajam poslova koji će se ...

Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog ...

Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula danas je ...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke ...

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula od 1. siječnja 2019. godine započinje s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ...

Obavijest o otpisu dugova fizičkim osobama

Gradsko vijeće Grada Pule 11. rujna ove godine donijelo je Odluku o otpisu dugova fizičkim osobama. Temeljem navedene Odluke, Grad ...

Strategija razvoja turizma Grada Pule

Strategija razvoja turizma Grada Pule 2016.-2020.