Natječaji i nadmetanja

22/02/2024

Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula - Pola za razdoblje od 2024. do 2026. godine

Predloženim Programom stvara se pravni i financijski okvir za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju. U sklopu Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula -Pola za razdoblje od 2024. do 2026. godine Grad Pula - Pola dodjeljuje potpore male vrijednosti za aktivnosti u poljoprivredi. Riječ je o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava koje je Grad Pula - Pola osigurao u svom Proračunu. Potpore iz ovog Programa dodjeljivat će se od 2024. do 2026. godine u ukupnom iznosu od 71.430,00 eura i to za:

1. Sufinanciranje nabave sadnog materijala;
2. Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji;
3. Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu;
4. Potpora projektu Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta;
5. Tekuća potpora za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje;
6. Tekuća donacija za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti OPG-a, udruga i poljoprivredne zadruge;
7. Tekuća donacija za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.