Natječaji i nadmetanja

25/01/2024

Odluka o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za kulturu Grada Pula-Pola, na radno mjesto viši stručni suradnik 1. za kulturu

Detalji u privitku