Natječaji i nadmetanja

27/12/2023

Javni poziv za financiranje programa i projekata s područja socijalne skrbi, zdravstva i veterinarstva od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pula – Pola u 2024. godini

Detalji u privitku