Natječaji i nadmetanja

05/04/2023

Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule-Pola u 2023.

Dana 5.travnja 2023. godine Grad Pula – Pola objavio je Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule - Pola u 2023. godini

Grad Pula – Pola poziva udruge i ostale neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u Javnom pozivu da se prijave za financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima od interesa za opće dobro, a koje pridonose razvoju sljedećih prioritetnih područja:

1. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA; vjerske zajednice, nacionalne zajednice i manjine, udruge proizašle iz rata i sindikalne organizacije,

2. ZAŠTITA OKOLIŠA (otpad, zelene površine, more),

3. RAZVOJ GOSPODARSTVA (poljoprivreda i ruralni razvoj, malo gospodarstvo).

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva na godišnjoj razini je 116.801,00 €.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva, odnosno najkasnije do 5. svibnja 2023. godine. Rok za podnošenje prijava na prioritetno područje 2. Zaštita okoliša i prioritetno područje 3. Razvoj gospodarstva je do 30.11.2023. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava za te namjene.