Gradski projekti

21/05/2024

Projekt Društveni centar Rojc

Projekt Društveni centar Rojc, odnosi se na jednu od najvažnijih javnih zgrada šireg područja, smještenu u centru Pule izgrađenu 1866. godine, veličinom najveću javnu zgradu u gradu Puli s neto površinom natkrivenih prostora 17.413,37 m2   koja predstavlja centar civilnog društva šireg područja i od iznimnog je značaja za lokalnu zajednicu, u čemu se očituje strateška relevantnost samoga projekta.

Provođenjem pilot projekta "Društveni centar Rojc"  osigurava se razvoj višenamjenske infrastrukture koja integrira različite sektore poput sporta i rekreacije, kulture, socijalne skrbi te time odgovara na iskazane potrebe zajednice.

Svrha projekta je stvoriti razvojno inovativno urbano područje integriranjem ulaganja u zelenu infrastrukturu, povećanjem zelenih površina na čestici javne zgrade, kao i unaprjeđenjem stanja postojećeg zelenila, izgradnjom dodatnih sadržaja za sport, uključujući rekreaciju i općenito boravak u prirodi, integraciju održive mobilnosti i opremanje površina za zelena parkirališta (bicikle, romobile), te energetskom obnovom zgrade,  mjerama energetske učinkovitosti kojima će se utjecati na smanjenje ukupnih troškova energenata zgrade u javnom vlasništvu do 70%, implementacijom fotonaponskih sustava, obnove ovojnice zgrade i naprednih mjerenja potrošnje, povećanjem standarda korištenja javnih zgrada i tako stvaranjem ugodnijeg i zdravijeg okruženja za građane i korisnike javnih prostora, provedbom elemenata pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti te doprinos ostvarenju ciljeva održivog razvoja.

Unutar obuhvata UP Pula, što se tiče društvene infrastrukture, postojeći kapaciteti i standardi nisu dostatni te je potreban njihov razvoj i modernizacija, posebice višenamjenske infrastrukture.  Društvena infrastruktura UP Pula ima velik potencijal te je potrebno ulagati u njezin razvoj i unaprjeđenje u svrhu povećanja standarda,  razine usluga za stanovništvo te poboljšanja kvalitete života na urbanom području.

Navedeni izazovi riješit će se provođenjem pilot projekta "Društveni centar Rojc"  koji osigurava razvoj višenamjenske infrastrukture, a koja integrira različite sektore poput sporta i rekreacije, kulture, socijalne skrbi te time odgovara na iskazane potrebe zajednice.

Društveni centar Rojc jedinstveno je mjesto u Hrvatskoj koje okuplja udruge i potiče njihov razvoj. Radi se o svojevrsnom “gradu civilnog sektora”. Ne postoji takvo mjesto gdje surađuje više od 106 najraznovrsnijih korisnika koji objedinjuju i prezentiraju zajednički program. To je mjesto u kojemu danas ˝žive˝ i rade udruge civilnog društva iz djelatnosti kulture, sporta, psihosocijalne skrbi i zdravstva, djece i mladih, skrbi o osobama s posebnim potrebama, zaštite okoliša, tehničke kulture, nacionalnih manjina i ostalih djelatnosti sudjelujući u mnogim aktivnostima i programima. Ove raznovrsne udruge su uspješan primjer suradnje između gradske vlasti i organizacija civilnog društva.

Građani iz cijele regije, a i šire okupljaju se u Rojcu. Trenutno je Rojc zapušteno i nedovoljno iskorišteno područje te postoji velika potreba za njegovim remake-om (obnovom). Svakodnevno prema DC Rojcu gravitiraju ne samo korisnici raznih udruga iz cijelog urbanog područja ili sudionici raznih događanja već se Rojc koristi svakodnevno i kao javno parkiralište pri čemu je evidentan toplinski otok na ovom području. Rojc u smislu obnove ima potrebu oplemenjivanja okućnice novim sadržajima jer trenutni sadržaj ne pokriva potrebe urbanog stanovništva, zahtjeve udruga kao ni okolišne zahtjeve stoga su potrebne promjene.

Projekt će se provesti sredstvima iz proračuna Grada Pula – Pola te ITU mehanizma. Početak realizacije projekta se očekuje u 2024.g., a trajanje projekta je do 36 mjeseci.
 
Procijenjena vrijednost investicije iznosi 10.000.000,00 € (85% ITU, 15% Grad Pula-Pola)