Gradski projekti

URBIO BAUHAUS – New European Bauhaus for Increasing Urban Biodiversity

Naziv projekta: URBIO BAUHAUS – New European Bauhaus for Increasing Urban Biodiversity Operativni program: Interreg Central Europe (2021.-2027.) Nositelj projekta: Wrocławska Sveučili&sca…

FORTIC – From remains Of the war to the aRchiTecture of peace in cross-border area of Italy-Croatia

Naziv projekta: FORTIC – From remains Of the war to the aRchiTecture of peace in cross-border area of Italy-Croatia Program: Interreg Italy-Croatia (2021.-2027.) Ukupna vrijednost projekt…

Intelligent Cities Challenge (ICC)

Izazov inteligentnih gradova (ICC) jedna je od najvećih inicijativa Europske komisije koja podupire europske gradove u njihovim zelenim i digitalnim prijelazima. Sastoji se od 64 grada iz 17 europski…

Projekt Društveni centar Rojc

Projekt Društveni centar Rojc, odnosi se na jednu od najvažnijih javnih zgrada šireg područja, smještenu u centru Pule izgrađenu 1866. godine, veličinom najveću javnu zgradu u gr…

Dogradnja OŠ Šijana

Naziv projekta: Dogradnja OŠ Šijana Operativni program: NPOO (Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.), Mehanizam za oporavak i otpornost Poziv: Izgradnja, rek…

Uređenje kompleksa Kupalište Stoja

Kompleks kupališta Stoja neizostavni je dio identiteta grada Pule. Radi se o jednom od najuspjelijih arhitektonskih ostvarenja talijanske međuratne moderne arhitekture sačuvanom na prostoru Hr…

Rekonstrukcija ceste Prekomorskih brigada (III faza)

III faza obuhvaća rekonstrukciju Ceste Prekomorskih brigada na dionici između kružnog raskrižja s Medulinskom cestom i kružnog raskrižja s Premanturskom cestom. Projektom su predviđeni sljedeći radov…

Zelene politike (niz projekata)

U skladu sa zelenim politikama u Proračunu za 2024. godinu osigurana su i sredstva za nastavak 9 projekata realizacija kojih je započela u 2023. godini, a koji se, osim iz proračunskih sredstava, suf…

Izgradnja matičnog dječjeg vrtića Valmade u Puli

Naziv projekta: Izgradnja matičnog dječjeg vrtića Valmade u Puli Operativni program: NPOO (Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.), Mehanizam za oporavak i otpornost Poziv:…

Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju

Naziv projekta: Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju Program: ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE - EEA Grants (Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) i …

Stambeno zbrinjavanje

Proračunom za 2024. godinu osigurana su i sredstva u visini od oko 1,8 milijuna € za stambeno zbrinjavanje iz kojih sredstava će se financirati, između ostalog, i nova građevina sa 6 stambenih j…

Erasmus+ - lokalni program za mlade Grada Pula-Pola od 2024. do 2027.

Projekt Mladi u (lokalnom) programu Grada Pula-Pola provodi se u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023., uz financijsku podršku Europske unije u iznosu od bespovratnih 31.300,00 …

Patinaggio

Od strane društva Pula usluge i upravljanje d.o.o. izrađena je analiza potreba i mogućnosti, odnosno prijedlog sadržaja vezanih za korištenje objekta SC Mirna – Pattinaggio, a za …

Marsovo polje

Predmetno zemljište darovano je Gradu Pula za izgradnju sportsko rekreacijskog centra Marsovo polje. Izrađeno je idejno rješenja za ovu zonu, a koje, osim nogometnog terena, predviđa…

Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac

Za izgradnju dječjeg vrtića Sisplac, izrađena je odgovarajuća projektna dokumentacija te je u tijeku ishođenje akta za gradnju. Rashodi za izvršenje projekta planirani u 2024. godini u izno…