Gradski projekti

23/01/2024

Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju

Naziv projekta:Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju

Program:ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE - EEA Grants (Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveški financijski mehanizam)

Ukupna vrijednost projekta:1.103.864,26 EUR

Grad Pula-Pola – predviđena bespovratna sredstva:94.649,40 EUR

Stopa sufinanciranja EU:85%

Sufinanciranje:Grad Pula-Pola osigurava 15% (16.702,83 EUR)

Nositelj projekta:Istarska županija - Regione Istriana

Partneri:Grad Pula, IRENA, Grad Cres, Grad Poreč, Grad Zaprešić, Ivanić Grad, Grad Čakovec, Zelena energetska zadruga te Greenstat Energy AS, Stiftelsen Seed Forum Norway iz Norveške

Opis projekta: 

Projekt „Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju'“ ima za cilj da „gradovi dobre energije“ koordiniranim djelovanjem na svom području povećaju proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Realizacijom ulaganja u integrirane fotonaponske elektrane (solarne elektrane) poslat će se snažna poruka o važnosti ulaganja u obnovljive izvore energije (OIE).

Planirane aktivnosti u projektu predviđaju izgradnju 22 solarne elektrane na javnim zgradama (od čega 7 u Istri), organizaciju edukacija te promociju na temu obnovljivih izvora energije, posebice solarne energije i mogućnosti koje ona pruža u procesu zelene tranzicije. Projekt će posebnu pozornost posvetiti građanima približavajući im mogućnost ulaganja u vlastite solarne elektrane definirajući preporuke za optimizaciju budućih ulaganja kako bi se što prije ostvario povrat od ulaganja u solarnu elektranu. Na taj način, projekt će uz razmjenu iskustava hrvatskih i norveških stručnjaka, otvoriti vrata za nove zelene investicije i ubrzati energetsku tranziciju Pule i Hrvatske.

Grad Pula kroz projekt postavlja solarne elektrane na OŠ Veli vrh i Vidikovac.

Razdoblje provedbe projekta: 01.07.2022. – 30.04.2024.

EEA Grants / Norway Grants: www.eeagrants.org  / www.norwaygrants.org 

Zajedno za zelenu Europu

Projekt „Dobra energija – solarna energija za energetsku tranziciju“ financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška putem Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014.-2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 1,1 milijun EUR bespovratnih sredstava u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“