Gradski projekti

23/01/2024

Stambeno zbrinjavanje

Proračunom za 2024. godinu osigurana su i sredstva u visini od oko 1,8 milijuna € za stambeno zbrinjavanje iz kojih sredstava će se financirati, između ostalog, i nova građevina sa 6 stambenih jedinica na Gregovici.