Gradski projekti

24/01/2024

Zelene politike (niz projekata)

U skladu sa zelenim politikama u Proračunu za 2024. godinu osigurana su i sredstva za nastavak 9 projekata realizacija kojih je započela u 2023. godini, a koji se, osim iz proračunskih sredstava, sufinanciraju i iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U listopadu 2022. godine Grad Pula-Pola je aplicirao s dvije prijave na Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Za obje je prijave odobreno 788.581,31 eura od maksimalno mogućih 796.336,85 eura.

Sukladno svom zelenom i održivom opredjeljenju, odobrenim sredstvima Grad Pula-Pola će realizirati devet projekata, odnosno formirat će urbanu šumu Monvidal, park na Hidrobazi, zelene nadstrešnice, nove javne slavine na zelenim i rekreativnim površinama, drvored duž gradske obilaznice, ozeleniti javno parkiralište i pješačku stazu na Verudeli, urediti zelene površine u Palisinoj i Cesti prekomorskih brigada, urbani vrtovi pokrenut će se na novoj lokaciji na području Mjesnog odbora Vidikovac i provest će se projekt razmjene znanja i iskustva u primjeni mjera prilagodbe klimatskim promjenama „Pula je zelena“.

Status svakog od navedenih projekata dat je u nastavku:

1. formiranje urbane šume Monvidal (projektom je planirana sadnja 116 stabala te 259 sadnica visokog grmlja, unutar zone planirani su i određeni programski sadržaji: klupe, klupe sa stolovima, stalci za bicikle, koševi za smeće, oglasne ploče te uređenje komunikacija unutar prostora sa zastorima od rizle ili drugog prirodnog materijala) – izrađen je glavni projekt, u tijeku je postupak ishođenja dozvole za javnu rasvjetu, u pripremi je dokumentacija za provedbu postupka javne nabave te se realizacija projekta očekuje se tijekom ove godine; procijenjena vrijednost projekta iznosi: 311.518,64 eura s PDV-om (iznos sufinanciranja: 211.458,85 eura s PDV-om);

2. nova parkovna površina na Hidrobazi (projektom je planirana sadnja 132 stabla, 608 sadnica visokog grmlja te 362 sadnice srednje visokog grmlja) – izrađena je projektna dokumentacija, proveden je postupak javne nabave, ugovor s izvođačem je potpisan, započeli su radovi na terenu te se realizacija projekta očekuje u prvoj polovici ove godine; vrijednost projekta po provedenom postupku nabave iznosi: 219.005,45 s PDV-om (iznos sufinanciranja: 130.605,96 eura s PDV-om);

3. zelene nadstrešnice (predviđeno je postavljanje betonskih vaza uz poleđinu postojećih nadstrešnica, gdje situacija dopušta i bočno – ovisno o smjeru dolaska autobusa, a u koje će biti posađeno zelenilo: biljke penjačice, kao što su Partenocissus quinquefolia, Campsis radicans, Clematis jackmanii, Lonicera henryi i sl.. U betonske vaze je predviđena ugradnja čelične konstrukcije koja će se pričvrstiti na postojeće nadstrešnice i po kojoj će biljke penjačice prianjati i rasprostirati se po stranicama i krovu nadstrešnica) – izrađeno je idejno rješenje, u tijeku je izrada projektne dokumentacije, u veljači slijedi provedba postupka nabave te se realizacija projekta očekuje u prvoj polovici ove godine; procijenjena vrijednost projekta iznosi: 66.361,40 eura s PDV-om (iznos sufinanciranja: 45.046,12 eura s PDV-om);

4. javne slavine – tijekom druge polovice 2024. godine slijedi provedba postupka nabave te se realizacija projekta očekuje u prvoj polovici sljedeće godine; procijenjena vrijednost projekta iznosi: 16.286,25 eura s PDV-om (iznos sufinanciranja: 11.055,11 eura s PDV-om);

5. formiranje drvoreda duž gradske obilaznice (projektom je planirana sadnja 150 sadnica alepskog bora, 300 sadnica visokog i srednje visokog grmlja te 600 sadnica niskog grmlja) – proveden je postupak javne nabave, u tijeku je potpisivanje okvirnog sporazuma s izvođačem te se realizacija projekta očekuje u prvoj polovici ove godine; vrijednost projekta po provedenom postupku nabave iznosi: 225.649,07 eura s PDV-om (iznos sufinanciranja: 180.519,26 eura s PDV-om);

6. ozelenjavanje javnog parkirališta i pješačke staze (projektom je planirana sadnja približno 25 sadnica stabala, 50 sadnica visokog i srednje visokog grmlja kao i 400 sadnica niskog grmlja i trajnica) – proveden je postupak nabave, u tijeku je pregled i ocjena ponuda te se realizacija projekta očekuje se u prvoj polovici ove godine; vrijednost projekta po provedenom postupku nabave iznosi: 68.677,23 eura s PDV-om (iznos sufinanciranja: 28.832,70 eura s PDV-om);

7. uređenje zelene površine Palisina/cesta Prekomorskih brigada (projektom je planirana sadnja 19 stabala i 78 sadnica visokog grmlja) – izrađena je projektna dokumentacija i ishođene su potvrde na glavni projekt, proveden je postupak javne nabave, ugovor s izvođačem je potpisan, započeli su radovi na terenu te se realizacija projekta očekuje u prvoj polovici ove godine; vrijednost projekta po provedenom postupku nabave iznosi: 141.746,33 eura s PDV-om (iznos sufinanciranja: 70.041,26 eura s PDV-om);

8. urbani vrtovi (projektom je planirana sadnja 50 sadnica stabala te oko 1.000 sadnica grmlja) – izrađena je geodetska podloga, izvršeno je čišćenje i pripremno malčiranje, izvršne je analiza tla, izrađen je vodni priključak sa četiri vodomjera, idejno rješenje je u izradi, slijedi postupak nabave te se realizacija projekta očekuje se u prvoj polovici ove godine; procijenjena vrijednost projekta iznosi: 79.684,36 eura s PDV-om (iznos sufinanciranja: 42.333,27 eura s PDV-om);

9. projekt edukacije „Pula je zelena“ – u tijeku je priprema dokumentacije za provedbu postupka javne nabave te se realizacija projekta očekuje u drugoj polovici ove godine; procijenjena vrijednost projekta iznosi: 46.452,98 eura s PDV-om iznos sufinanciranja: 37.162,39 eura s PDV-om).

U lipnju 2023. godine Grad Pula-Pola je aplicirao prijavu na Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog prikupljanja komunalnog otpada te je u kolovozu 2023. godine zaprimljena Odluka o prihvaćanju prijave te je za vrijednost projekta od 478.150,00 eura odobren iznos sufinanciranja u iznosu od 150.000,00 eura. U tijeku je priprema dokumentacije za provođenje postupka javne nabave te se realizacija po ovom javnom pozivu očekuje u drugoj polovici ove godine.

U srpnju 2023. godine Grad Pula-Pola je aplicirao prijavu na Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva. U prosincu 2023. godine zaprimljena je Odluka o prihvaćanju prijave te je za vrijednost projekta od 52.437,50 eura odobren iznos sufinanciranja u iznosu od 15.000,00 eura. Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom nastavak je edukativne kampanje „Navike okreni, promjenu pokreni“ koja se provodila tijekom 2023. godine.