Gradski projekti

24/01/2024

Rekonstrukcija ceste Prekomorskih brigada (III faza)

III faza obuhvaća rekonstrukciju Ceste Prekomorskih brigada na dionici između kružnog raskrižja s Medulinskom cestom i kružnog raskrižja s Premanturskom cestom. Projektom su predviđeni sljedeći radovi:

  • uz postojeći kolnik dogradnja zelenog razdjelnog pojasa te kolnik širine 7,00 m s dvije prometne trake od 3,50 m uz koji će se formirati zaštitni zeleni pojas i izgraditi dvotračna, dvosmjerna biciklistička staza i pješački nogostup. 
  • izgradnja prometnice koja se od  naselja Monte Magno (Mihovilovićeve ulice) priključuje na Cestu Prekomorskih brigada.
  • izgradnja dvotračnog kružnog raskrižja sa spiralnim tokom („turbo rotor”) na križanju s Ulicom Marsovog polja i Premanturskom cestom
  • rekonstrukcija Premanturske ceste do priključka na kružno raskrižje s Valdebečkim putom.
  • izgradnja sustava oborinske odvodnje primjenom integralnog pristupa, odnosno  korištenjem zelenih površina uz prometnicu za smještaj retencija oborinskih voda
  • rekonstrukcija postojećeg kolnika zamjenom kompletne kolničke konstrukcije
  • izgradnja nove javne rasvjete s led svjetiljkama i elektroničke kabelske kanalizacije te zamjena svjetiljki postojeće javne rasvjete.

Procijenjena vrijednost investicije iznosi 3.450.000,00 €.