73. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule - 31. siječnja 2008

PODIJELI
18 / 02 / 2010
Za rad sjednice predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 71. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule

2. Informacija o stanju sigurnosti na području grada Pule za mjesec prosinac 2007. godine

3. Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec prosinac 2007.godine

4. Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec prosinac 2007. godine

5. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti

6. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za odgoj i obrazovanje

7. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o određivanju nagrade za rad članovima školskih odbora osnovnih škola Grada Pule

8. Donošenje Odluke o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Flanatička 23

9. Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Centru gradskih udruge ˝Rojc˝Pula

10. Donošenje Odluke o obavljanju poslova održavanja i gospodarenja poslovnom zgradom Centra gradskih udruga ˝Rojc˝ Pula

11. Donošenje Zaključka o organiziranju akcije ˝Cvijet Gradu 2008.˝

12. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za mjesnu samoupravu Grada Pule

13. Donošenje Zaključka o povratku naknade za elementarnu nepogodu od suše u 2007. godini