Novosti

01/05/2009

40. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I R E D:
1)Vijećnička pitanja
2)Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 38. sjednice Gradskog vijeća od 27.06.2008. godine
3)Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Monte Giro d.o.o. Pula sa sjednice održane 29. svibnja 2008. godine
4)Donošenje Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Tržnica d.o.o. Pula sa sjednice održane 06. lipnja 2008. godine
5)Donošenje Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane 16. svibnja 2008. godine
6)Donošenje Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Pula Parking d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Pula Parking d.o.o. Pula sa sjednice održane 19. svibnja 2008. godine
7)Donošenje Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane 23. travnja 2008. godine
8)Donošenje Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Vodovod Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 26. svibnja 2008. godine
9)Donošenje Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Pula Herculanea d.o.o. Pula sa sjednice održane 16. lipnja 2008. godine
10)Donošenje Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Luka Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 03. lipnja 2008. godine
11)Donošenje Zaključka o usvajaju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Plinara d.o.o. Pula za 2007. godinu i Izvješća Nadzornog odbora Plinara d.o.o. Pula sa sjednice održane 30. svibnja 2008. godine
12)Donošenje Odluke o neodabiru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u cijelu komunalnih poslova održavanje svjetleće prometne signalizacije